Ajankohtainen tiedote Onnensillan tiloista 25.4.2023

25.4.2023

Onnensillan tilanteesta keskusteltiin eilen 24.4. kaupunginvaltuuston kokouksessa, kun valtuutettu Pekka Laine oli jättänyt kysymyksen aiheesta. Ohessa eilen kokouksessa esitellyt diat ja valtuuston kokouksen tallenne.

Sammutusvedestä johtuneiden kosteusvaurioiden ja sitä seuranneiden sisäilmaongelmien vuoksi toiminta ei voi jatkua tiloissa syyskaudella 2023. Neuvottelemme parhaillaan kaupungin kanssa yksityisten tilojen vuokraamisesta Onnensillan toimintaan. 

Jotta Hyvinkään Yhdistykset ry pystyy maksamaan 56 yhdistyksen toimintaan tarkoitettujen, riittävän kokoisten ja esteettömien tilojen yksityisen tahon vuokran, se vaatii kaupungilta rahallista tukea vuokrakuluihin. Myös muissa kunnissa hyvinvointia ja terveyttä edistäville yhdistyksille tarjotaan maksuttomia tai hyvin edullisia tiloja kokoontumisiin ja toimintaan. Osa kunnista järjestää tilat ja hoitaa tilavaraukset omana työnä, Hyvinkäällä asia on hoidettu Hyvinkään Yhdistykset ry:n työpanoksella. Hyvinkäällä toteutettu järjestely on mahdollistanut monipuolisen, aktiivisen ja tiiviin yhdistystoiminnan Hyvinkäällä. Yhteiset tilat ovat lisänneet yhteisöllisyyttä ja yhdistysten välistä yhteistyötä. 

Sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen mainitsi valtuustokyselyn yhteydessä kumppanuussopimuksen ja vakuutuskorvausten käytön mahdollisuuden vuokrakuluihin. Käymme tätä keskustelua nyt huhti-toukokuussa kaupungin kanssa ja tavoitteena meillä olisi päästä muuttamaan uusiin tiloihin kesäkuun aikana, jotta toiminta uudessa osoitteessa voisi käynnistyä heti syksyllä. Pidemmän tähtäimen suunnitelmana olisi tulevaisuudessa löytää toiminnalle kaupungilta korvaavat tilat, esimerkiksi Halosen mainitsemat Aseman puukoulun tilat.

Tiedotamme asiasta lisää, kun neuvottelut ja uusien tilojen vuokraamiseen liittyvät asiat etenevät. Muuttoa varten tarvitsemme paljon vapaaehtoisia apukäsiksi Onnensiltaan ja purkamaan tavaroita uuteen osoitteeseen.Valtuuston kokouksen tallenne

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Valtuuston kokouksen tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan tästä linkistä kohdasta 38:40: https://www.youtube.com/watch?v=F26eNIeFZzE

Onnensillan tiloissa toimii tällä hetkellä 56 eri jäsenyhdistystä, jonka lisäksi myös muut yhdistystoimijat voivat käyttää tiloja pientä korvausta vastaan. Hyvinkään Yhdistykset ry hallinnoi tiloja ja mahdollistaa hyvinkääläisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien yhdistysten monipuolista toimintaa tarjoamalla toimintaan tiloja ja monipuolista yhdistystoiminnan tukea saman katon alla. Onnensillan matalan kynnyksen olohuone- ja ryhmätoiminta on avointa ja maksutonta kaikille kuntalaisille. Yhdistys saa toimintaansa STEA-avustusta 210 000 euroa vuodessa. Jotta yhdistysten kokoontumistilat voidaan säilyttää yhdessä paikassa niin, että Hyvinkään Yhdistykset ry hoitaa jatkossakin tilavaraukset (n. 45 tilavarausta jokaisena toimintaviikkona) ja tilojen ylläpidon, yhdistys tarvitsee vuokrakuluihin kaupungin rahallista tukea.