Jäsenyhdistykset

Hyvyn jäsenyhdistykset/ryhmät v. 2024

yhteensä 54 yhdistystä / 14.6.2024


 

Eläkeläisyhdistykset

Lapsiyhdistykset

 • Hyvinkään Seudun Monikkoperheet ry
  https://monikkoperheet.fi/hyvinkaa/ 
  Kaksos- ja kolmosperheiden, sekä monikko-odottajien tukemiseen ja vertaistukeen keskittyvä yhdistys.
   
 • Hyvinkään Seudun Vammaisten Lasten Vanhempainyhdistys VALAVA ry
  Pj. Arja Tuominen, puh. 044 0471393,
  Sähköposti: oili_kolhi@hotmail.com
  Vammaisten lasten vanhempainyhdistys
  ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Muut yhdistykset ja yhteisöt

 • AsenneMartat ry 
  https://www.facebook.com/asennemartat
  AsenneMartat on Hyvinkääläinen Martta-yhdistys, joka järjestää toimintaa iltaisin ja viikonloppuisin. Järjestämme liikunta-, hyvinvointi-, käsityö- ja kulttuuritapahtumia jäsenillemme.
   
 • BVH - Beach Volley Hyvinkää ry https://bvh.fi/
  BVH:n tähtäin seurana on junioritoiminnan kautta kilpaurheilussa, sekä yleisesti beach volleyn kehittäminen lajina ja sen tunnettuuden kasvattaminen.
   
 • Hyvinkään Matkailuoppaat ry https://xn--hyvinknoppaat-gfba.fi/  
   
 • Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys ry http://www.hnay.fi/
   
 • Hyvinkään Omaishoitajat ry www.hyvinkaanomaishoitajat.fi
   
 • Hyvinkään Taidekilta ry https://taidekilta.wordpress.com/


   
 • Hyvinkään Toimari ry https://www.toimari.com/
   
 • Keski-Uudenmaan AFS-yhdistys ry
  Facebook: https://www.facebook.com/afs.keskiuusimaa/ 
   
 • Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki WERKKO ry https://www.kuwerkko.fi/
   
 • Lahden seudun sukututkijat ry/Hyvinkään jäsenryhmä
  https://lahdenseudunsukututkijat.com/
  Lahden seudun sukututkijat ry on Suomen suurin paikallinen sukututkimusyhdistys ja jäseniä on ympäri Suomea. Ohjelmatarjonta on runsasta ja sisältää paljon myös etäyhteydellä tapahtuvaa toimintaa. Hyvinkään jäsenryhmällä on omia tapaamisia, joissa keskustelemme sukututkimuksistamme, ratkomme yhteisvoimin tutkimusten ongelmakohtia sekä tutustumme alan moninaisiin uusiin menetelmiin.
   
 • Lomamajayhdistys Villaranta ry
   
 • Riihimäen-Hyvinkään Seudun Nuorkauppakamari ry https://jcirihy.fi/
  Nuorkauppakamari on nuorten aikuisten kansainvälinen johtajuuden kehittämis- ja kouluttautumisjärjestö.  
   
 • Siskot ja Simot ry https://www.siskotjasimot.fi/
   
 • Sonza ry https://www.facebook.com/Sonzary 
  Toimintamme tavoitteena on auttaa matalalla kynnyksellä hyvinvointipalveluiden ulkopuolelle jääviä, heikoimmassa asemassa olevia päihderiippuvaisia ja/tai asunnottomia 16–29-vuotiaita nuoria ja heidän läheisiään. 
   
 • Suomen nuoret lesket ry https://nuoretlesket.fi/hyvinkaa/
   
 • Suomen Punainen Risti / Hyvinkään osasto
  Facebook: www.facebook.com/SPRHyvinkaanOsasto
  Kotisivut: http://rednet.punainenristi.fi/hyvinkaa
  SPR Hyvinkään osastossa on aktiivista ystävätoimintaa sekä erilaista toimintaa maahanmuuttajien parissa. Osallistumme tavarakeräykseen ukrainalaisille ja järjestämme vuosittain Nälkäpäiväkeräyksen. Myös ensiapuryhmä kuuluu SPR:n toimintaan.
    
 • Taide Yhteinen ry https://passinpokkimathyvi.wixsite.com/taideyhteinen
  Taide Yhteisen jäsenistä koostuva työryhmä Pässinpökkimät, tekee taidepainotteisia tapaamisia omaishoidon ja kotihoidon asiakkaille, pienryhmille ja yksittäisille henkilöille, joiden on vaikeaa päästä näyttelyihin tai konsertteihin sekä tapahtumia palvelutalojen asukkaille.   

Potilas- ja vammaisyhdistykset

Aakkosjärjestyksessä kansankielisen nimen mukaan.

 • Aivohalvaus: Keski-Uudenmaan AVH-yhdistys ry
  https://avhkeskiuusimaa.aivoliitto.fi/ 

 • Aivovamma: Aivovammayhdistys ry / Hyvinkään Aivoitus-kerho https://aivovammayhdistykset.fi/avy/toiminta/harrasteryhmat/ 
  Aivovammautuneiden toimintaryhmä

 • Allergia: Hyvinkään Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry
  www.hyvinkaan.allergia.fi
  Astma-, iho-, ja allergiaoireisille sekä
  ammattilaisile ajantasaista tietoa ja kokemuksia aihepiiristä - vertaistukiryhmiä.

 • Avanne: ILCO Uusimaa ry / Hyvinkään piiri http://finnilco.fi/jasenille/jasenyhdistykset/ilco-uusimaa/
  Ilco Uusimaa ry on avanne-, ja vastaavasti leikattujen tuki-, ja etujärjestö. Yhdistys järjestää keskustelutilaisuuksia ja erilaisia virkistystapahtumia jäsenilleen. Tärkein, säännöllinen toimintamuoto on vertaistukikerho, joka kokoontuu kerran kuussa.

 • Diabetes: Hyvinkään Seudun Diabetesyhdistys ry
  http://www.hsdiabetes.fi/

 • Epilepsia: Uudenmaan epilepsiayhdistys/ Hyvinkään Epilepsiakerho
  https://www.epilepsia.fi/yhdistykset/tutustu-alueyhdistyksiin/uudenmaan-epilepsiayhdistys/ 
  Tavoitteemme on tukea epilepsiaa sairastavia ihmisiä elämään tasa-arvoisina muun väestön kanssa.

 • Eturauhassyöpä: PROPO Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry / Hyvinkään vertaistukiryhmä
  https://www.propo.fi/tapahtumat/
  Eturauhassyöpäyhdistys potialiden ja heidän läheistensä hyväksi. Vertaistukea ja luentotilaisuuksia, henkilökohtaista neuvontaa ja vertaistukihenkilöitä.

 • Hengitys: Nurmijärven Hengitysyhdistys ry
  https://www.hengitysyhdistys.fi/nurmijarvi/
  Hengitysyhdistyksen tehtävänä on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää.

 • Invalidit: Hyvinkään Invalidit ry http://hyvinva.fi/
  Yhdistys edistää fyysisesti toimintarajoitteisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä, valvoo heidän oikeuksiaan ja kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon.

 • Kehitysvamma: Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry
  http://www.hyvinkaankvt.net/
  Tarkoituksena on edistää toimialueen kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta ja elämänlaatua.

 • Kilpirauhas: Uudenmaan Kilpi ry
  https://kilpirauhasliitto.fi/jasenyhdistykset/uudenmaan-kilpi/ 
  Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on toimia alueellisena potilasjärjestönä, joka edistää kilpirauhas- ja lisäkilpirauhassairauksien tunnettuutta ja hoitoa sekä kilpirauhas- ja lisäkilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Järjestämme vertaistoimintaa ja asiantuntijaluentoja.

 • Kriisityö: Hyvinkään Seudun Mielenterveysseura ry
  https://www.mielenterveysseurat.fi/hyvinkaa/

 • Kuulo: Hyvinkään Kuulo ry
  http://hyvinkaankuulo205.nettisivu.org

 • Masennus: Mieli Maasta ry
  https://www.mtkl.fi/yhdistys/mieli-maasta/ 

 • Mielenterveys: Mielenterveysyhdistys Hyvinkään Verso ry
  https://hyvinkaanverso.yhdistysavain.fi/
  Verso on matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Verson toiminta perustuu vertaistukiryhmiin ja vapaaehtoistoimintaan.

 • MS: Helsingin ja Uudenmaan Neuroyhdistys ry / Hyvinkään MS-kerho EXTRA https://uusimaa.neuroliitto.fi/sinulle/kerhot/extra-hyvinkaa/
  Vertaistukea MS -potiaille, heidän omaisille ja sairaudesta kiinnostuneille.

 • Muisti: Hyvinkään Muisti ry
  http://www.hyvinkaanseudunmuisti.fi​
  Hyvinkään Seudun Muistiyhdistys ry tekee vapaaehtoisvoimin töitä muistisairaiden ja heidän läheistensä eteen. Tavoitteena on edistää muistisairauksien hoitoa ja niiden ennaltaehkäisyä. Uutta toimintaa vuodesta 2023 lähtien tarjoaa kumppanuus Uudenmaan Muistiluotsin kanssa.

 • Munuais- ja maksa: 
  Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry  https://uumu.fi/ 
  Yhdistys tukee munuais- ja maksasairauksiin sairastuneiden ja elinsiirron saaneiden sekä heidän läheistensä hyvinvointia ja ajaa heidän oikeuksiaan.

 • Nivel: Suomen Nivelyhdistys ry/ Hyvinkään nivelpiiri
  https://nivel.fi/toiminta/nivelpiirit/hyvinkaa/ 

 • Näkövammaiset: Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
  https://www.hun.fi/fi/helsingin-ja-uudenmaan-nakovammaiset
  Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry (HUN) ajaa näkövammaisten oikeuksia, on vertaistuen kanava ja palvelee näkövammaisia eri tavoin. Edistämme näkövammaisten omaehtoista ja sisällöllistä elämää.

 • Parkinson: Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry / Hyvinkään Parkinson-kerho
  hyvinkaanparkkis.yhdistysavain.fi
  Kokoonnumme Hyvinkään Onnensillassa kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 15-17. (kesä-, heinä- ja elokuussa ei ole kokouksia, ei myöskään joulukuussa. Onnensilta on paikka, jonne voi kokoontua myös omatoimisesti, jos on tarvetta esim. pienryhmäkeskusteluun. 

 • Psoriasis: Hyvinkään Seudun Psoriasisyhdistys ry
  https://hyvinkaanpsori.yhdistysavain.fi/
  Edistämme psoriasista sairastavien hyvää elämänlaatua ja oikeuksien toteutumista.Tavoitteemme on lisätä psoriasiksen tunnettavuutta, edistää psoriin sairastuneiden tasa-arvoa yhteiskunnassa.

 • Reuma: Hyvinkään Reumayhdistys ry
  https://hyvinkaanreumayhdistys.reumaliitto.fi/
  Hyvinkään Reumayhdistyksen tärkeimpiä toimintamuotoja ovat kuntoutus-, valistus-, virkistys-, vertaistukitoiminta. Yhdessä oleminen, liikunta sekä tulla nähdyksi ja kuulluksi antaa elämäniloa ja vähentää yksinäisyyden tunnetta.

 • Rintasyöpä: Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry
  https://www.europadonna.fi/ 

 • Sydän: Hyvinkään Sydänyhdistys ry
  https://sydanliitto.fi/hyvinkaa/

 • Syöpä: Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry/ Hyvinkään Seudun osasto
  www.etela-suomensyopayhdistys.fi/paikallisosastot/hyvinkaa/
  Hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta" ohjaa ja kuvaa osaston toimintaa.Toiminta tukee hyvän elämän toteutumista tarjoamalla kulttuuria, esiintyjiä,retkiä, matkoja,liikuntaa, vertaistukea ym. jossa sairaus voi olla taustalla tai sen voi hetkeksi unohtaa.
  ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
 • Vaskuliitti: Suomen Vaskuliittiyhdistys ry
  www.vaskuliittiyhdistys.fi
  Vaskuliitia sairastavien ja heidän läheisten tukeminen ja tiedon jakaminen mm. järjestämällä vertaistapaamisia.