Jäsenyhdistykset

Hyvyn jäsenyhdistykset/ryhmät v. 2023

yhteensä 56 yhdistystä/ryhmää


Eläkeläisyhdistykset

Eläkeliitto Hyvinkään yhdistys ry
http://uusimaa.elakeliitto.fi/yhdistykset/hyvinkaa/etusivu/

 • Yhdistyksemme toimii kotikaupunkimme Hyvinkään eläkeläisten hyväksi valvoen eläketurvaa tarvitsevien henkisiä ja aineellisia etuja. Olemme sitoutumaton eläkeläisjärjestö.

Hyvinkään Eläkeläiset ry
http://www.hyvinkaanelakelaiset.fi/

Hyvinkään Eläkeläistuki ry
https://het.yhdistysavain.fi/

 • Antaa lausuntoja ja ottaa kantaa eläkeläis-
  ja vanhusväestöä koskevissa asioissa.
  Vaikuttaa eläkeläisten asumiseen Hyvinkäällä.

Hyvinkään Eläkkeensaajat ry
https://hyvinkaa.elakkeensaajat.fi/

Hyvinkään Kansalliset Seniorit ry
http://hyvinkaa.senioriyhdistys.fi/

Hyvinkään-Nurmijärven Senioriopettajat ry
https://hynse.osj.fi/

 • Pyrimme toiminnallamme ylläpitämään ja edistämään alueemme jäsenistön henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Hyvinkään Rintamaveteraanit ry

Hyvinkään Senioritanssijat ry
http://senioritanssit.nettisivu.org/

 • Senioritanssi on kansainvälisessä yhteistyössä kehittynyt ikäihmisten liikuntamuoto, jonka tavoitteena on tukea fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tanssitaustaa tai omaa paria ei tarvita.

VR Eläkeläisten liitto ry / Hyvinkään osasto
https://vrel53.webnode.fi/hyvinkaa/


Lapsiyhdistykset

Hyvinkään Seudun Monikkoperheet ry
http://hyvinkaanseudunmonikkoperheet.org/

 • Kaksos- ja kolmosperheiden, sekä monikko-odottajien tukemiseen ja vertaistukeen keskittyvä yhdistys.

Hyvinkään Seudun Vammaisten Lasten Vanhempainyhdistys VALAVA ry
Pj. Arja Tuominen, puh. 044 0471393,
Sähköposti: oili_kolhi@hotmail.com

 • Vammaisten lasten vanhempainyhdistys


Muut yhdistykset ja yhteisöt

AsenneMartat ry https://www.facebook.com/asennemartat

 • AsenneMartat on Hyvinkääläinen Martta-yhdistys, joka järjestää toimintaa iltaisin ja viikonloppuisin. Järjestämme liikunta-, hyvinvointi-, käsityö- ja kulttuuritapahtumia jäsenillemme.

BVH - Beach Volley Hyvinkää ry https://bvh.fi/

 • BVH:n tähtäin seurana on junioritoiminnan kautta kilpaurheilussa, sekä yleisesti beach volleyn kehittäminen lajina ja sen tunnettuuden kasvattaminen.

Hyvinkään Matkailuoppaat ry
https://xn--hyvinknoppaat-gfba.fi/  

Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys ry
http://www.hnay.fi/

Hyvinkään Omaishoitajat ry
www.hyvinkaanomaishoitajat.fi

Hyvinkään Taidekilta ry
https://taidekilta.wordpress.com/

Hyvinkään Toimari ry
https://www.toimari.com/

Keski-Uudenmaan AFS-yhdistys ry
Facebook: https://www.facebook.com/afs.keskiuusimaa/ 

Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki WERKKO ry
https://www.kuwerkko.fi/ 

Lahden seudun sukututkijat ry/Hyvinkään jäsenryhmä
https://lahdenseudunsukututkijat.com/

 • Lahden seudun sukututkijat ry on Suomen suurin paikallinen sukututkimusyhdistys ja jäseniä on ympäri Suomea. Ohjelmatarjonta on runsasta ja sisältää paljon myös etäyhteydellä tapahtuvaa toimintaa. Hyvinkään jäsenryhmällä on omia tapaamisia, joissa keskustelemme sukututkimuksistamme, ratkomme yhteisvoimin tutkimusten ongelmakohtia sekä tutustumme alan moninaisiin uusiin menetelmiin.

Lomamajayhdistys Villaranta ry

Riihimäen-Hyvinkään Seudun Nuorkauppakamari ry https://jcirihy.fi/

 • Nuorkauppakamari on nuorten aikuisten kansainvälinen johtajuuden kehittämis- ja kouluttautumisjärjestö.  

Siskot ja Simot ry
https://www.siskotjasimot.fi/

Suomen nuoret lesket ry
https://nuoretlesket.fi/hyvinkaa/

Suomen Punainen Risti / Hyvinkään osasto
Facebook: www.facebook.com/SPRHyvinkaanOsasto
Kotisivut: http://rednet.punainenristi.fi/hyvinkaa

 • SPR Hyvinkään osastossa on aktiivista ystävätoimintaa sekä erilaista toimintaa maahanmuuttajien parissa. Osallistumme tavarakeräykseen ukrainalaisille ja järjestämme vuosittain Nälkäpäiväkeräyksen. Myös ensiapuryhmä kuuluu SPR:n toimintaan.

Suomi Venäjä-seuran Hyvinkään osasto ry
https://osastot.suomivenajaseura.fi/osastot/hyvinkaa/ 

Taide Yhteinen ry https://passinpokkimathyvi.wixsite.com/taideyhteinen

 • Taide Yhteisen jäsenistä koostuva työryhmä Pässinpökkimät, tekee taidepainotteisia tapaamisia omaishoidon ja kotihoidon asiakkaille, pienryhmille ja yksittäisille henkilöille, joiden on vaikeaa päästä näyttelyihin tai konsertteihin sekä tapahtumia palvelutalojen asukkaille.


Potilas- ja vammaisyhdistykset

Aakkosjärjestyksessä kansankielisen nimen mukaan.

ADHD: ITUA ry/ Itäisen Uudenmaan ADHD- ja autismikirjon yhdistys
https://www.facebook.com/adhdautismiitua/

Aivohalvaus: Keski-Uudenmaan AVH-yhdistys ry
https://avhkeskiuusimaa.aivoliitto.fi/ 

Aivovamma: Aivovammayhdistys ry / Hyvinkään Aivoitus-kerho
http://aivovammayhdistykset.fi/avy/paikallisryhmat/hyvinkaa/

 • Aivovammautuneiden toimintaryhmä

Allergia: Hyvinkään Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry
www.hyvinkaan.allergia.fi

 • Astma-, iho-, ja allergiaoireisille sekä
  ammattilaisile ajantasaista tietoa ja kokemuksia aihepiiristä - vertaistukiryhmiä.

Avanne: ILCO Uusimaa ry / Hyvinkään piiri http://finnilco.fi/jasenille/jasenyhdistykset/ilco-uusimaa/

 • Ilco Uusimaa ry on avanne-, ja vastaavasti leikattujen tuki-, ja etujärjestö. Yhdistys järjestää keskustelutilaisuuksia ja erilaisia virkistystapahtumia jäsenilleen. Tärkein, säännöllinen toimintamuoto on vertaistukikerho, joka kokoontuu kerran kuussa.

Diabetes: Hyvinkään Seudun Diabetesyhdistys ry
http://www.hsdiabetes.fi/

Epilepsia: Uudenmaan epilepsiayhdistys/ Hyvinkään Epilepsiakerho
https://www.epilepsia.fi/web/helsinki/yhteystiedot

 • Tavoitteemme on tukea epilepsiaa sairastavia ihmisiä elämään tasa-arvoisina muun väestön kanssa.

Eturauhassyöpä: PROPO Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry / Hyvinkään vertaistukiryhmä
https://www.propo.fi/tapahtumat/

 • Eturauhassyöpäyhdistys potialiden ja heidän läheistensä hyväksi. Vertaistukea ja luentotilaisuuksia, henkilökohtaista neuvontaa ja vertaistukihenkilöitä.

Hengitys: Nurmijärven Hengitysyhdistys ry
https://www.hengitysyhdistys.fi/nurmijarvi/

 • Hengitysyhdistyksen tehtävänä on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää.

Invalidit: Hyvinkään Invalidit ry http://hyvinva.fi/

 • Yhdistys edistää fyysisesti toimintarajoitteisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä, valvoo heidän oikeuksiaan ja kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon.

Kehitysvamma: Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry
http://www.hyvinkaankvt.net/

 • Tarkoituksena on edistää toimialueen kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta ja elämänlaatua.

Kielenkehityksen häiriö: Suomen Kielipolku SLI ry 
https://www.kielipolku.info/

 • Yhdistyksemme tukee henkilöitä, joilla on kehityksellinen kielihäiriö (ts. kielellinen erityisvaikeus, dysfasia), joka ilmenee lapsen puheen ja kielen kehityksen viivästymisenä tai poikkeavana etenemisenä.  Yhdistys tarjoaa vertaistukea ja tietoa myös heidän läheisilleen ja perheilleen, autamme etujen, hakemusten  ja oikeuksien suhteen. Tuemme, jaamme tietoa, ja järjestämme vertaistukitapaamisia kasvotusten ja etänä.

Kilpirauhas: Uudenmaan Kilpi ry
https://kilpirauhasliitto.fi/jasenyhdistykset/uudenmaan-kilpi/ 

 • Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on toimia alueellisena potilasjärjestönä, joka edistää kilpirauhas- ja lisäkilpirauhassairauksien tunnettuutta ja hoitoa sekä kilpirauhas- ja lisäkilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Järjestämme vertaistoimintaa ja asiantuntijaluentoja.

Kriisityö: Hyvinkään Seudun Mielenterveysseura ry
https://www.mielenterveysseurat.fi/hyvinkaa/

Kuulo: Hyvinkään Kuulo ry
http://hyvinkaankuulo205.nettisivu.org

Masennus: Mieli Maasta ry
www.mielimaastary.fi


Mielenterveys: Mielenterveysyhdistys Hyvinkään Verso ry
https://hyvinkaanverso.yhdistysavain.fi/

 • Verso on matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Verson toiminta perustuu vertaistukiryhmiin ja vapaaehtoistoimintaan.

MS: Helsingin ja Uudenmaan Neuroyhdistys ry / Hyvinkään MS-kerho EXTRA https://uusimaa.neuroliitto.fi/sinulle/kerhot/extra-hyvinkaa/

 • Vertaistukea MS -potiaille, heidän omaisille ja sairaudesta kiinnostuneille.

Muisti: Hyvinkään Seudun Muistiyhdistys ry
http://www.hyvinkaanseudunmuisti.fi​

 • Hyvinkään Seudun Muistiyhdistys ry tekee vapaaehtoisvoimin töitä muistisairaiden ja heidän läheistensä eteen. Tavoitteena on edistää muistisairauksien hoitoa ja niiden ennaltaehkäisyä. Uutta toimintaa vuodesta 2023 lähtien tarjoaa kumppanuus Uudenmaan Muistiluotsin kanssa.

Munuais- ja maksa: 
Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry 
https://uumu.fi/ 

 • Yhdistys tukee munuais- ja maksasairauksiin sairastuneiden ja elinsiirron saaneiden sekä heidän läheistensä hyvinvointia ja ajaa heidän oikeuksiaan.

Nivel: Suomen Nivelyhdistys ry/ Hyvinkään nivelpiiri
www.nivel.fi

Näkövammaiset: Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
https://www.hun.fi/fi/helsingin-ja-uudenmaan-nakovammaiset

 • Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry (HUN) ajaa näkövammaisten oikeuksia, on vertaistuen kanava ja palvelee näkövammaisia eri tavoin. Edistämme näkövammaisten omaehtoista ja sisällöllistä elämää.

Parkinson: Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry / Hyvinkään Parkinson-kerho
https://www.parkinson.fi/uudenmaan-parkinson-yhdistys-ry
hyvinkaanparkkis.yhdistysavain.fi

 • Kokoonnumme Hyvinkään Onnensillassa (Siltakatu 6 05800 Hyvinkää) kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 15-17. (kesä-, heinä- ja elokuussa ei ole kokouksia, ei myöskään joulukuussa. Onnensilta on paikka, jonne voi kokoontua myös omatoimisesti, jos on tarvetta esim. pienryhmäkeskusteluun. 

Psoriasis: Hyvinkään Seudun Psoriasisyhdistys ry
https://hyvinkaanpsori.yhdistysavain.fi/

 • Edistämme psoriasista sairastavien hyvää elämänlaatua ja oikeuksien toteutumista.Tavoitteemme on lisätä psoriasiksen tunnettavuutta, edistää psoriin sairastuneiden tasa-arvoa yhteiskunnassa.

Reuma: Hyvinkään Reumayhdistys ry
https://hyvinkaanreumayhdistys.reumaliitto.fi/

 • Hyvinkään Reumayhdistyksen tärkeimpiä toimintamuotoja ovat kuntoutus-, valistus-, virkistys-, vertaistukitoiminta. Yhdessä oleminen, liikunta sekä tulla nähdyksi ja kuulluksi antaa elämäniloa ja vähentää yksinäisyyden tunnetta.

Rintasyöpä: Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry
https://www.europadonna.fi/ 

Sydän: Hyvinkään Sydänyhdistys ry
http://hyvinkaansydanyhdistys.yhdistysavain.fi/
https://sydanliitto.fi/hyvinkaa/

Syöpä: Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry/ Hyvinkään Seudun osasto
www.etela-suomensyopayhdistys.fi/paikallisosastot/hyvinkaa/

 • "Hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta" ohjaa ja kuvaa luontevasti osaston toimintaa. Toiminta tukee hyvän elämän toteutumista tarjoamalla kulttuuria, esiintyjiä, retkiä, matkoja, liikuntaa, vertaistukea ym., jossa sairaus voi olla taustalla ja sen voi hetkeksi unohtaa.