Hallitus

Hyvinkään Yhdistykset ry

Yhdistyksen hallintoelimenä toimii hallitus ja päätösvaltaa käyttää edustajiston kokous. Yhdistyksen edustajistoon valitsee kukin jäsenyhdistys yhden (1) varsinaisen ja yhden varaedustajan. Edustajiston vuosikokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous lokakuussa.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittuna 7- 9 jäsentä. Yksi jäsenistä valitaan, ellei syyskokous päätä toisin, Hyvinkään kaupungin perusturvalautakunnan nimeämistä ehdokkaista.

Hallitukseen valituista jäsenistä edustajiston syyskokous valitsee puheenjohtajan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain 3-5. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai sen ulkopuolelta tarpeelliset virkailijat.

Hyvy ry:n hallitus 2020

Puheenjohtaja
Aija Chrons
Hyvinkään Reumayhdistys ry
Puh. 045 245 6844
Sähköposti: aija.chrons@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Marjatta Huikari
Uudenmaan Epilepsiayhdistys ry/ Hyvinkään kerho
Puh. 050 363 5293
Sähköposti: marjatta.huikari@gmail.com

Erna Vuorinen
Hyvinkään Sydänyhdistys ry
Puh. 0400 232 384
Sähköposti: erna.vuorinen@outlook.com 

Tuula Karhunen
Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry
Puh. 040 824 1943
Sähköposti: tuulam.karhunen@luukku.com

Riitta Puupponen
Hyvinkään Seudun Muistiyhdistys ry
Puh. 040 547 3044
Sähköposti: puupponen.riitta@gmail.com

Marja Vainio
Hyvinkään Invalidit ry
Puh. 040 771 2254
Sähköposti: marjavainio@netti.fi

Sari Wiren
Uudenmaan Epilepsiayhdistys ry/ Hyvinkään kerho
Puh. 050 322 8116
Sähköposti: sari.wiren@gmail.com

Aino Kuronen
Hyvinkään Eläkeläistuki ry
Puh. 040 7794872
Sähköposti: aino.kuronen@pp1.inet.fi

Panu Isotalo
Hyvinkään kaupungin edustaja, sivistystoimi
Hyvinvointipäällikkö
Sähköposti: panu.isotalo@hyvinkaa.fi

Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä toimii
Hyvy ry:n toiminnanjohtaja
Marja Koskelainen
puh. 045 261 8806
Sähköposti: marja.koskelainen@hyvy.fi