Vapaaehtoisjohtaminen ja yhteistyötaidot

Oheiset oppimateriaalit on tuotettu Maailma muuttuu - yhdistystoiminta muuttuu -hankeen myötä. Oheiset oppaat on vapaasti käytettävissä ei-kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan tekijätaho ilmoitetaan.


Maailma muuttuu - yhdistystoiminta muuttuu -hankkeen kuvituskuva. Tekstissä: Vapaaehtoisten hyvinvointi. Uusia mukaan. Monipuolista toimintaa. Modernia viestintää. PopUp-toimintaa. Yhdistyshallinto kunnossa.

Yhdistyksen perustehtävä on kaiken ydin

Toiminnan kehittämisen pohja on yhdistyksen perustehtävä. Selkeä perustehtävä on yhdistystoiminnan ydin ja toimijoiden motivaation moottori. 


Kaipaatteko uusia toimijoita mukaan?

Miten saada uusia mukaan toimintaan ja toimijoiksi? Kaikki lähtee uusista osallistujista ja heitä kiinnostavasta toiminnasta. Uusien toimijoiden rekrytoiminen on kaikkien nykytoimijoiden yhteinen asia. Yksilöllinen kohtaaminen ja kullekin sopivan tehtävän löytyminen on mukaan innostumisen avain.

Yhdistyshallinnon tehtävien jakaminen

Tehtävienjakokortit hallituksen ja muiden toimijoiden tehtävien jaon tueksi. Tulosta ja leikkaa kortit.  Yhdistyshallinnontehtävät.pdf

Yhteistyön vahvistaminen

  • YHTEISTYÖ = yhteinen työ ja yhteinen tavoite. Mitä ulottuvuuksia yhteistyöllä on? Oppaassa esimerkkinä Maailma muuttuu - yhdistystoiminta muuttuu -hanke.

Yhteistyön vahvistamista on sivuttu myös Yhdistyshallinnon -sivulla. 


Maailma muuttuu, onko yhdistyksesi valmis? 

Mitä asioita tulisi huomioida, kun kehitätte toimintaanne tulevaisuutta silmällä pitäen?

  • Maailma muuttuu, onko yhdistyksesi valmis? Mitä ottaa huomioon oman toiminnan suunnittelussa?