Viestintä vaikuttavaksi 

Oheiset oppimateriaalit on tuotettu Maailma muuttuu - yhdistystoiminta muuttuu -hankeen myötä. Oheiset oppaat on vapaasti käytettävissä ei-kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan tekijätaho ilmoitetaan.


Maailma muuttuu - yhdistystoiminta muuttuu -hankkeen kuvituskuva. Tekstissä: Vapaaehtoisten hyvinvointi. Uusia mukaan. Monipuolista toimintaa. Modernia viestintää. PopUp-toimintaa. Yhdistyshallinto kunnossa.

Suunnitelmallinen viestintä

Viestintäsuunnitelman laatiminen

Yhdistyksen viestintäsuunnitelman laatiminen.pdf


10 hyvää kuvaa yhdistyksen viestinnän tueksi -koulutuskokonaisuus

Nykyaikaisten mainosten laatiminen

Laajempi ja yksityiskohtaisempi kuvallinen oppimateriaali Canvan käytöstä. Laadittu 2019. Oppimateriaali-OSIO-Canva.pdfValmistaudu kertomaan yhdistyksen toiminnasta mieleenpainuvasti


Onhan kotisivunne saavutettavat? 


Muiden tahojen tuottamia valikoituja materiaaleja

Vinkkejä viestintään

Vinkkejä viestintään-Yhdistysverkosto.pdf


Yhdistyksen viestintä- ja markkinointiopas

http://www.ehyt.fi/sites/default/files/Yhdistyksen_viestint%C3%A4_ja_markkinointiopas.pdf


Ajatuksia jäsenkirjeen laatijalle

http://jarjestotuki.tjs-opintokeskus.dev2.kehatieto.fi/jarjestotoiminta/teksteja_jarjestolle_jasenkirje.html


Verkkoalustat

Lähellä.fi

www.lahella.fi on maksuton tiedotus- ja viestintäkanava järjestöille, yhdistyksille ja yhteisöille. Palvelu kokoaa ihmisten hyvinvointiin liittyvää ei-kaupallista toimintaa. 

Kattavat kuvalliset käyttöohjeet: 
https://www.lahella.fi/palvelun-kayttoohjeet 


Vertaistalo.fi

Vertaistaloon kootaan tietoa vertaistukea tarjoavista yhdistyksistä. Ohessa vinkkiä siitä, miten pääsette mukaan.

Löytyykö ryhmänne Vertaistalosta.pdf

Kurkkaa myös! Tietotekniikka yhdistyksen toiminnan tukena

Oppaita Facebookista, Hyvinkään tapahtumakalenterin käytöstä, maksuttomasta Canva-kuvankäsittelystä.