Onnensillan eettiset ohjeet

Onnensilta on lämminhenkinen kaikenikäisten kohtaamispaikka. Yhdistämme ihmisiä, ryhmiä, yhdistyksiä ja ideoita. Tuemme yhdistyksiä ja vapaaehtoisia, jotka järjestävät toimintaa. Edistämme ihmisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä Hyvinkäällä.

Arvomme - välittäminen, yhdessä onnistuminen, rohkeus ja uudistuminen, ohjaavat kaikkea toimintaamme.

Onnensillassa toimivat yhteisöt ja yksilöt sitoutuvat toiminnassaan edistämään kansalaisten osallisuutta ja hyvinvointia. Mikäli Onnensillassa toimivan yksilön tai yhteisön arvot ovat selkeästi ristiriidassa arvojemme kanssa, yhteistyö saatetaan lopettaa.

Onnensillassa kunnioitetaan Suomen perustuslakia, ihmisten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. 
Rasismia, syrjintää sekä henkistä tai fyysistä väkivaltaa ei hyväksytä. 
Onnensiltaan ei voi tulla sekavassa mielentilassa tai päihteiden vaikutuksen alaisena.

Onnensillassa ei harjoiteta puoluepolitiikkaa, uskontoa eikä elinkeinotoimintaa.

Eettiset ohjeet on hyväksytty Hyvinkään Yhdistykset ry:n hallituksessa 30.11.2021.