Jäsenhakemus

Yhdistys

Puheenjohtajan yhteystiedot

Yhteyshenkilön yhteystiedot (esim. vertaisryhmänohjaaja)

Laskutusosoite

Huom! Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa yhdistyksen säännöt. Tämä hakemus toimitetaan toiminnanjohtaja Anni Rekilän kautta yhdistyksen hallitukselle. 

Lisätietoja: 

Anni Rekilä, anni.rekila@hyvy.fi, puh. 045 261 8806