Hyvy ry

Toiminnan tarkoitus

Hyvinkään Yhdistykset ry:n tarkoituksena on sääntöjen mukaan edistää alueen väestön terveyttä sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Yhdistys luo edellytyksiä jäsenyhdistystensä yhteistyölle ja kehittää yhteistyötä eri yhdistysten, Hyvinkään kaupungin sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • hallinnoi tarkoitukseen sopivia toimitiloja
  • toimii asiantuntija-, kehittämis-, hanke- ja yhteistoimintaorganisaationa
  • toimii toiminta- ja kohtaamispaikkana
  • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
  • tekee esityksiä ja aloitteita
  • ohjaa ja neuvoo jäsenyhdistyksiään sekä toimintakeskuksessa kävijöitä

Hyvinkään Yhdistykset ry:n toimintaa ohjaa hallitus, johon kuuluu eri jäsenyhdistysten edustajia sekä Hyvinkään kaupungin edustaja.

Yhdistyksen toimintaa tukevat STEA (entinen Raha-automaattiyhdistys) sekä Hyvinkään kaupunki.