Muutosten vuosi 2023 - poikkeustilanteesta huolimatta Hyvinkään yhdistykset ry:n toiminta mahdollisti tuhansia kohtaamisia Hyvinkäällä

15.3.2024

Siltakadun tilojen tulipalosta huolimatta Onnensillan toiminta mahdollisti noin 11 300 kohtaamista viime vuoden aikana. Kohtaamisten määrä laski odotetusti edellisestä vuodesta (17 000 kohtaamista vuonna 2022). Lukuisilla tapahtumilla ja toiminnan hajauttamisella eri tiloihin ympäri kaupunkia mahdollistettiin ihmisten kohtaamisia myös kyseisenä poikkeusvuonna, vaikka kohtaamispaikka- tai yhteisökahvilatoimintaa ei voitu toteuttaa lainkaan huhtikuun jälkeen tilattomuuden vuoksi.

Hyvinkään Yhdistykset ry koordinoi ja tukee yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaa sekä matalan kynnyksen ryhmä- ja kohtaamispaikkatoimintaa Hyvinkäällä. Päärahoitus toimintaan tulee STEA:lta ja tuomme Hyvinkään hyvinvointia ja terveyttä edistävään työhön vuosittain yli 210 000 euroa STEA-rahaa. Tällä mahdollistetaan toimintaedellytykset yli 50 jäsenyhdistyksen omalle, ennaltaehkäisevälle hyte-toiminnalle, tarjotaan matalan kynnyksen ryhmä- ja olohuonetoimintaa ikäihmisille, pitkäaikaissairaille ja vammaisille sekä koordinoidaan ja tuetaan vapaaehtoistoimintaa mm. koulutuksin. Hyvinkään Yhdistykset ry osallistuu myös aktiivisesti alueen kehittämis- ja verkostoyhteistyöhön. 

Hyvinkään kaupunki tuki Hyvinkään Yhdistykset ry:n toimintaa vuoden 2023 aikana myöntämällä yhdistyksen toimintaan hyte-avustusta 22 140 euroa kattamaan tulipalon aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia. Kaupunki neuvottelee parhaillaan uusista tiloista Onnensillan toiminnalle Villatehtaan kanssa. Näillä näkymin Onnensilta pääsee muuttamaan kesäkuun aikana ja toiminta käynnistyy uusissa tiloissa syksyllä 2024.