Lukuja Onnensillan vuodesta 2022

10.3.2023

Viime vuonna Onnensillan tilat mahdollistivat noin 17 000 kohtaamista ja valtavan määrän aktiivista, monipuolista yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaa. Hyvinkään yhdistykset koordinoi ja tukee tätä yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaa Onnensillassa. Rahoitus toimintaan tulee STEA:lta ja tuomme Hyvinkään hyvinvointia ja terveyttä edistävään työhön vuosittain yli 210 000 euroa STEA-rahaa. Tällä mahdollistetaan toimintaedellytykset yli 50 jäsenyhdistyksen omalle, ennaltaehkäisevälle hyte-toiminnalle, tarjotaan matalan kynnyksen ryhmä- ja olohuonetoimintaa sekä koordinoidaan ja tuetaan Hyvinkään vapaaehtoistoimintaa mm. koulutuksin.

Ilman toimintaan soveltuvia, esteettömiä, riittävän suuria ja sijainniltaan saavutettavia tiloja tätä toimintaa ei voida toteuttaa. Tuhannet toimijat ja toimintaan osallistuvat jäävät ilman tukea, sekä mahdollisuuksia arjen hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita ylläpitävään toimintaan. 

Kaupunki on tähän asti tukenut Onnensillan toimintaa tilojen muodossa tarjoamalla toiminnalle tilat ylläpito- ja huoltokuluja vastaan. Jotta tämä laajasti hyvinkääläisiä, etenkin ikäihmisiä, erityisryhmiä ja yhdistyksiä koskeva toiminta voi jatkua, toiminnalle tulee jatkossakin turvata yhdistykselle taloudellisesti saavutettavissa olevat, toimivat tilat. 


Kuvissa olevat luvut kaikille saavutettavassa tekstimuodossa:

Onnensillan tilat ovat vuoden 2022 aikana mahdollistaneet:

 • 17000 kohtaamista
 • 1456 tilavarausta
 • 67 eri yhdistyksen tai organisaation toimesta

Vuonna 2022 ONNENSILLAN RYHMISSÄ:

 • 20 kaikille avointa ja maksutonta ryhmää
 • 2898 osallistumista ryhmissä
 • 27 vapaaehtoista ryhmän vetäjää

Vuonna 2022 YHTEISÖKAHVILASSA:

 • 2232 kahvilakäyntiä
 • 22 kahvilavapaaehtoista
 • 108 aukiolopäivää, toiminta-aika vuonna 2022 maalis-joulukuu (koronasulut) 

Vuonna 2022 MAKSUTTOMAT TAPAHTUMAT:

 • 831 osallistujaa tapahtumissa
 • 10 tapahtumaa (tapahtumissa mm. digiä, hyvinvointia, kulttuuria, kummituksia ja palapelejä...)

Vuonna 2022 Onnensillassa TOIMI VAPAAEHTOISIA:

 • 68 Onnensillan omaa vapaaehtoistoimijaa
 • 52 jäsenyhdistystä
 • yli 250 Onnensillassa toimivaa yhdistystoimijaa


Ladattavat kuvatiedostot: