Wörtti-tukihenkilötoiminta

Olemme Hyvinkään nuorisoasuntoyhdistys ry, jonka yhtenä sisältöpalveluna on Wörtti-tukihenkilötoiminta. Wörtti-toiminnassa koulutetaan vapaaehtoisia tukihenkilöitä 18-29 vuotiaille nuorille, asumisen ja arjen tueksi. Wörtti-toimintaa on Hyvinkään lisäksi Riihimäellä, Järvenpäässä ja Keravalla. 

Tukihenkilö opastaa ja neuvoo nuorta nuoren toiveiden mukaan. Tavoitteena nuoren itsenäinen asuminen ja arjenhallinta. Tukihenkilö ei korvaa ammattilaisen antamaa tukea, vaan vapaaehtoinen on nuoren tukena tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoilla. Tukihenkilö voi tarjota tukea, jota nuori tarvitsee esim. sosiaalisen verkoston puuttumisen ja yksinäisyyden vuoksi sekä arjen taitojen opettelussa. Vapaaehtoinen ei kanna vastuuta tuettavasta ja tämän tekemisestä, vaan tukee nuorta pärjäämään itsenäisesti arjessaan.

Yhdistys tarjoaa virkistystä, vapaaehtoisten vertaistapaamisia, info-iltoja ja kuukausittaisen yhteydenpidon työntekijän kanssa. Tukihenkilö on mukana toiminnassa oman halunsa, kykynsä, elämäntilanteensa ja aikataulunsa mukaisesti. Vapaaehtoistoiminta on harrastus, ei työ.

Moduulissa saat 3 tunnin koulutuksen, jonka jälkeen voit toimia vapaaehtoisena Wörtti-tukihenkilönä.

Koulutus järjestetään:

Tiistaina 24.10.2023 klo 18.00-21.00, Niittymäentie 4, Hyvinkää. (Sisäänkäynti Martin K-kaupan puoleiselta puolelta.) 


Lisätietoja:

Viivi Ahde, viivi.ahde@hnay.fi

Essi Pöytälaakso, essi.poytalaakso@hnay.fi


www.hnay.fi

Facebook @Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys ry

Instagram @hyvinkaannuorisoasuntoyhdistys

Tiktok @hyvinkaanay