Hyvinkäälle tarvitaan lisää vapaaehtoistoiminnan koordinaatiota

7.6.2021

Hyvinkään vapaaehtoistoimijoiden verkosto (Hyvinkään valikkoryhmä) on laatinut Aamupostiin seuraavan kannanoton, joka on julkaistu 5.6.2021: 


Vapaaehtoistoiminnan merkitys Hyvinkäällä

Kuntapäättäjät, tarvitsemme vapaaehtoistoimintaa ja yhteisöllisyyttä tukevat rakenteet pysyviksi kaupunkiimme, Hyvinkäälle.

Yhteisö kannattelee yksilöä vaikeina hetkinä. Koronan aikaan tuen tarve on entisestään lisääntynyt, koska ihminen tarvitsee yhteyttä toiseen ihmiseen. Pelkkä viranomaisverkosto ei riitä tähän tehtävään. Vapaaehtoinen auttaja voi olla tavoitettavissa langan päässä, netissä tai livenä.

Vapaaehtoistoiminta on win-win-tyyppistä: sekä vapaaehtoinen, että avunsaaja hyötyvät. Molemmat saavat iloa ja sisältöä elämäänsä, oppivat uutta toisesta, mutta myös itsestään. He saavat toimia peilinä toisen ajatuksille ja tunteille. Eri ikäiset ihmiset voivat kokea olevansa osallisia yhteiskunnassamme juuri vapaaehtoistoiminnan kautta: toiminnassa mukana ollessa tulet kuulluksi ja nähdyksi.

Hyvinkäällä toimii aktiivinen ja sitoutunut vapaaehtoistoimintaa järjestävien toimijoiden verkosto, Valikkoryhmä. Vapaaehtoistoimintaa järjestävät tahot ovat sitoutuneet järjestämään vapaaehtoisille laadukasta koulutusta, virkistystä ja tukea tehtävissään. Tiedämme tutkimuksiin perustuen, että jokainen vapaaehtoistoimintaan satsattu euro tuottaa kuusi euroa.

Vaikka vapaaehtoistoiminta onkin yksinkertaisimmillaan läsnäoloa ja auttamista, siitä huolimatta toiminnan taustalla on paljon huomioitavaa; tehtäviä, tavoitteita, verkostoja, toimijatahoja, lakeja ja tietysti monenlaisia ihmisiä. Näiden yhteen saattaminen ja koordinointi on tärkein osa vapaaehtoistoimintaa, ja se puuttuu kokonaan Hyvinkäältä. On oltava yksi taho, jolta saada tietoon vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet.

Emme arvostele hyvinvointipalvelujen tämänhetkistä työpanosta. Tämä kirjoitus kohdistuu päättäjiin. Toivomme, että Hyvinkään päättäjät panostavat ennaltaehkäisevään vapaaehtoistoimintaan ja takaavat sen, että kaupunki palkkaa vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin toimimaan kaupunkilaisten hyvinvoinnin eteen. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin tehtävänä on toimia siltana kaupunkilaisen ja vapaaehtoistehtävän välillä. Työntekijä tukee järjestöjen ja kaikkien kaupunkilaisten osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia.

2000-luvun aikana vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin tarve on tunnustettu ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin nimike on vakiintunut yleiseen käyttöön. Koordinaatio takaa vapaaehtoistoiminnalle kehittymismahdollisuuksia, jatkuvuutta ja toimintarauhaa.


Kirsi Rouvinen, ystävätoiminnan koordinaattori, SPR Hyvinkään Osasto

Jonna Dmitrieva, diakoni, vapaaehtoistyö, Hyvinkään seurakunta

Petra Pohjanraito, kappalainen, vapaaehtoistoiminnan koordinointi

Päivi Pääskyvuori, projektikoordinaattori, Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys ry

Senja Liikonen, OLKA Hyvinkää, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto

Sari Turpeinen, yhteisökoordinaattori, Siskot ja Simot ry

Helena Leppänen, toimintakoordinaattori Hyvinkää, Siskot ja Simot ry

Taina Palmroos, Kriisityöntekijä, vapaaehtoistyön koordinaattori, Kriisikeskus Hymise

Petri Kekkonen, puheenjohtaja, Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry

Noora Widing, toiminnanohjaaja, Hyvinkään Yhdistykset ry

Heidi Kokko, yhdistysohjaaja, Hyvinkään Yhdistykset ry

Anne Alén, toiminnanjohtaja, Hyvinkään Verso ry

Susanna Koivusaari, puheenjohtaja, Hyvinkään Verso ry

Minna Heikkilä, omaistoiminnan vastaava, Hyvinkään Omaishoitajat ry

Päivi Koppelmäki, omaistoiminnan ohjaaja, Hyvinkään Omaishoitajat ry