Puheenjohtaja ja henkilöstö ottivat kantaa vapaaehtoiskoordinoinnin puolesta

22.6.2021

Aamupostissa 5.6.21 olleeseen Vapaaehtoisilla suuri merkitys- kirjoitukseen viitaten vapaaehtoistoiminnan tilannetta Hyvinkäällä on tarpeen hieman avata enemmän.

Keski-Uudenmaan kuntayhtymään siirryttäessä, Hyvinkäällä toiminut VapaaehtoisVoimala lakkautettiin ja siinä mukana olleet vapaaehtoiset jäivät hoitamaan vapaaehtoista työtään omin avuin ilman koordinointia ja ohjausta. Vuonna 2020 Hyvinkään kaupunki irtisanoi näiden toimijoiden vakuuttamisen.  Osa vapaaehtoisista henkilöistä on todennäköisesti siirtynyt jonkin yhdistyksen toimintaan tai seurakunnan vapaaehtoiseksi. Monet varmasti myös valitettavasti lopettaneet toimimisen vapaaehtoisena.

Hyvinkään Yhdistykset ry:n toimintaan kuuluu yhtenä tärkeänä osana vapaaehtoistoiminta ns. olohuone- ja ryhmätoimintana Onnensillassa. Hyvinkään kaupunki on vuokrannut Onnensillan kiinteistön Hyvinkään Yhdistykset ry:lle, jonka hallitus ja henkilöstö hallinnoi kiinteistöä ja tuottaa Stea-avustuksen mukaista toimintaa. Tällä hetkellä meillä on 47 jäsenyhdistystä, jotka kokoontuvat ja toimivat Onnensillassa. Meillä on lisäksi laaja yhteistyöverkosto kaupungissa ja yli kuntarajojen.

Vapaaehtoistoimintaa tekevät pääasiassa eläkkeellä olevat kuntalaiset. Hyvinkäällä miltei joka neljäs kuntalainen on eläkkeellä. Meitä kolmannen sektorin toimijoita on runsaasti ja vapaaehtoistoiminnan arvo ollee ainakin teoriassa korvaamaton kuntayhtymän ja Hyvinkään kaupunginkin toiminnassa.

Suurimpana haasteena ja kehittämisen tarpeena on vapaaehtoistyön koordinointi, jota ei tällä hetkellä tapahdu Hyvinkäällä. Hyvinkään kaupungin ja KeuSoten kuntalaisinfossa verkossa 18.5.21 tuotiin esille, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on vaikuttavaa, kun toimijoiden roolit ja vastuut ovat selvät. Hyvinkäällä yhdistystoiminnan rooli suhteessa kaupunkiin ja KeuSoteen on hyvin epäselvä. Kaupungin hyvinvointipalvelut ohjaavat vastuuta KeuSotelle ja KeuSote kertoo hyvinvointipalveluiden valmistelun ja kehittämisen kuuluvan kaupungin tehtäväalueeseen. Vapaaehtoistyön koordinointiin on suuri tarve. Ei riitä, että kukin vapaaehtoistaho- ja yhdistys tekee irrallisena toimintaansa. Olemme myös ymmärtäneet, että Hyvinkäällä hyvinvointisuunnittelijan työ loppuu tämän vuoden jälkeen.

Olemme erittäin huolestuneita varsinkin ikäihmisten tilanteesta Hyvinkäällä. Mikäli vapaaehtoistyön koordinointia tapahtuisi systemaattisemmin, voisi käyttämättömät resurssit vapaaehtoistyössä saada käyttöön tukemaan mm. omaishoitajien, kotihoidon ja yksinäisten ikäihmisten tilannetta. KeuSoten muissa kunnissa on panostettu ja jopa lisätty vapaaehtoistyön koordinointiin tehtävää työpanosta. Miksi ei Hyvinkäällä?

Tiedämme Hyvinkäällä olevan joukko ja ehkä lisääntyväkin joukko toimijoita, joilla on suuri halu verkostoitua ja tehdä yhteistyötä myös ikäihmisten parissa- vapaaehtoisina! Hyvinkään Yhdistykset ry:llä on suuri tahtotila olla mukana etsimässä ratkaisua tilanteeseen. Vaihtoehtoja olisi monia.

Te uudet valtuutetut- viekää eteenpäin Hyvinkään vapaaehtoistyön koordinointia, älkää unohtako yhdistystoiminnan ja vapaaehtoisten merkitystä ja mahdollisuuksia vaikuttaa ennaltaehkäisevään ja meitä kaikkia koskettavaan hyvinvoinnnin edistämiseen. Vapaaehtoiskoordinaattorin perustamisesta on tehty valtuustoaloite toukokuussa Hyvinkään hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palvelujen kehittämiseksi. 

Aija Chrons, hallituksen puheenjohtaja

Marja Koskelainen, toiminnanjohtaja

Noora Widing, toiminnanohjaaja

Heidi Kokko, yhdistysohjaaja


Hyvinkään Yhdistykset ry