STEAn avustusehdotus Hyvinkään Yhdistykset ry:lle vuodelle 2021

3.12.2020

STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) ehdottaa, että Hyvinkään Yhdistykset ry:lle myönnetään perustoimintaan sama avustussumma kuin tällekin vuodelle, 180 000€.

Maailma muuttuu – yhdistystoiminta muuttuu- projektia ei saatu lisättyä osaksi perustoimintaa eikä projekti saanut neljättä lisävuotta. Projekti jatkuu kuitenkin alkukevään 2021 tältä vuodelta siirtyvän avustuksen turvin.