Mielenterveysyhdistys Hyvinkään Verso ry:n vapaaehtoiseksi

Tervetuloa toimimaan kaiken ikäisten ihmisten parissa viihtyisissä toimitiloissa. Tule antamaan ja saamaan hyvinvointia, opettamaan ja oppimaan sekä tutustumaan uusiin ihmisiin. Tarjolla on monipuolisia tehtäviä.

Verson vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille koulutus järjestetään kahdessa osiossa:

Ensimmäinen osa järjestetään iltakoulutuksena yhteistyössä Hymisen kanssa, tarkempi ajankohta ilmoitetaan kesään mennessä. Moduulin ensimmäisessä osassa pääset vahvistamaan mielenterveystietoja ja -taitoja.

Toisessa osassa pääset tutustumaan erilaisiin vapaaehtoistehtäviin, joista voit valita sinua kiinnostavan vaihtoehdon. Moduuli järjestetään 
iltakoulutuksena, tarkempi ajankohta ilmoitetaan kesään mennessä. Koulutussisältö räätälöidään tehtävien mukaan. Verson vapaaehtoisena voit toimia ohjaajana keskustelu- tai toiminnallisessa ryhmässä, kahviotehtävissä tai toimitilojen ylläpitoon liittyvissä töissä. Lisätietoa erilaisista ryhmistä Verson kotisivuilta:

www.hyvinkaanverso.fi

Paikka: Versotalo, Valtakatu 11, 05800 Hyvinkää.


TIEDUSTELUT JA ILMOITTAUTUMISET:
Petra Pekkanen 040 520 1662 tai petra pekkanen@hyvinkaanverso.fi