Koulutuskokonaisuus: 
Omaishoitoperheiden tueksi

Hyvinkään Omaishoitajat ry/OmaisOiva

Tule tueksi ja avuksi omaishoitoperheille! Omaishoitaja pitää huolta läheisestään joka ei selviä arjesta omatoimisesti. Omaishoito koskettaa kaikenikäisiä ihmisiä.

Meillä voit toimia omaishoitajien hyväksi monenlaisissa tehtävissä.

Apuasi tarvitaan esimerkiksi:

 • tukikaverina käyt sovitusti omaishoitoperheessä ilahduttamassa vaikkapa ulkoilun merkeissä
 • ryhmänohjaajana tuot arkeen iloa, virkistystä ja mahdollisuuden vertaistukeen ohjaamalla vaikkapa neulekahvilaa tai ulkoiluporukkaa
 • verkkoryhmän vetäjänä mahdollistat kohtaamiset myös niille omaishoitajille, joille hoidettavan jättäminen yksin kotiin on mahdotonta
 • jokapaikanhöylänä auttelet tilaisuuksissa, tapahtumissa ja retkillä omien voimavarojesi mukaan. Hommia löytyy mainonnasta makkaranpaistoon, aina tarvitaan apukäsiäIlmoittautumiset ja lisätiedustelut:

Päiville pk.omaisoiva@gmail.com gsm.0402386354
FinFami Uusimaa ry

FinFamin tavoitteena onlisätä avoimuutta ja tietoa mielenterveyden asioissa, vahvistaa omaisten ja perheiden selviytymistä ja hyvinvointia, antaa tietoa, tukea ja turvaa.

 • FinFami Uusimaa ry on omaisyhdistys, joka toiminnallaan edistää omaisten, läheisten ja perheiden hyvinvointia, kun ilmenee mielenterveyden pulmia.
 • Annamme tietoa psyykkisistä sairauksista sekä tukea omaisen jaksamiseen arjen haasteissa, sekä toivoa muuttuneessa elämäntilanteessa.
 • Tarjoamme omaisille yksilö -ja perhetapaamisia, ryhmiä, luentoja, kursseja, koulutusta ja jaksamista tukevaa toimintaa. Ammattilaisille tarjoamme näkökulmia perhe- ja omaistyöhön.
 • Yhdistys toimii yhteistyössä kuntien eri tahojen ja muiden järjestöjen kanssa.
 • Vertaistuessa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat tai samankaltaisia asioita kokeneet ihmiset tukevat toisiaan. Oman kokemustietonsa avulla vertaiset etsivät keinoja selviytyä vaikeista kokemuksista tai, jos olosuhteita ei voi muuttaa, elämään niiden kanssa.
 • FinFamilla koulutetut vapaaehtoiset toimivat erilaisissa tehtävissä, kuten:
 • Kohtaamispaikka vapaaehtoisina
 • Vertaisina
 • Some-lähettiläänä
 • Kokemusasiantuntijana
 • Ryhmänohjaajana
 • Luottamustehtävissä
 • Neuvottelukunnissa