Hyvinkään Yhdistykset ry:n infotilaisuus 25.1.2018

29.1.2018


Vaje ry muuttui Hyvinkään Yhdistykset ry:ksi ja epävarmuus on loppu Onnensillan osalta

25. tammikuuta oli historiallinen hetki Onnensillassa. Marja Koskelainen sivusi lyhyesti puheessaan Vaje ry:n vaikeista alkuaikoja ja muutoksia matkan varrelta. Hyvinkään Vammaisjärjestöjen Yhteistyöelin Vaje ry:n nimi on muuttunut Hyvinkään Yhdistykseksi ry:ksi.

Samalla kiitettiin lahjoituksista, jotka mahdollistavat uudenaikaisten viestinnän välineiden käytön Onnensillassa.

Kakkukahvilla juhlistettiin yhdistyksen nimenmuutosta.  

Kirjoittaja Pirkko Koivisto


Tilaisuudessa oli mukana muutamia eri yhdistysten vetäjiä, kuvassa:
Alarivi vas. Riitta Linnekoski, Marja Koskelainen ja Kristiina Urtamo
Ylärivi vas. Tarja Koppinen, Erna Vuorinen, Liisa Rahkonen, Petri Kekkonen ja Noora Widing